Tác giả: admin

EUR / JPY đạt mức cao 3 tuần mới gần 126,70

EUR / JPY đạt mức cao 3 tuần mới gần 126,70

Hầu hết các đơn đặt hàng được vận chuyển trong vòng một ngày. Lượng lúa mì đặc biệt đã tăng mạnh. Lượng ngô cũng tăng lên, do sự hỗ trợ lớn hơn cho nhiên liệu sinh học ở các quốc gia thống nhất và giá dầu cao hơn, làm cho nhiên liệu sinh học hấp […]

Read More
WTI tập hợp mạnh đến 64,50 khi thu thập lại hơi

WTI tập hợp mạnh đến 64,50 khi thu thập lại hơi

Có một số người Mỹ gốc Á trẻ tuổi có một tính cách tuyệt vời, cô giải thích. Những người nguy hiểm đang đến đây và những cá nhân vĩ đại đang chết dần. Đôi khi tất cả đều đồng thời. Đó chỉ là vì chúng ta là người châu Á. Phần lớn phần còn […]

Read More