Chuyên mục: Bài viết về thị trường chứng khoán

sec là gì

sec là gì

SEC trong Forex là viết tắt của môi giới thực tế. Nhà môi giới trở thành đối tác cho nhà đầu tư, giống như một nhân viên ngân hàng làm cho khách hàng của mình. Điều này cho anh ta quyền yêu cầu một số tài sản thế chấp nhất định trong trường hợp khách […]

Read More